Přeskočit na obsah

Mýtné systémy

Naše výkonné technologie pro zpoplatnění užívání pozemních komunikací a inteligentní řízení podle dopravní situace – to je základ budoucí mobility.

Inteligentní řízení podle dopravní situace na meziměstských a městských komunikacích pomáhá provozovatelům i účastníkům silničního provozu – snižuje dopravní zatížení a zlepšuje kvalitu ovzduší.

Kontaktujte nás

Dynamické zpoplatnění pozemních komunikací

Inteligentní řízení toku dopravy.

Dynamické mýtné systémy se stávají důležitým nástrojem, kterým mohou městské správy i provozovatelé dopravy ovlivňovat tok dopravy ve městě a snižovat emise.

Autobahn mit LKW und Autos, Schilderbrücke mit Kameras

Dynamická řešení doplňují klasické mýtné systémy

Vedle tradičních statických mýtných systémů pro osobní a nákladní automobily jsou stále oblíbenější i flexibilní mýtná řešení a nové koncové přístroje. Účtování různých poplatků v závislosti na denní době, kvalitě ovzduší nebo dopravní situaci může vytvořit podmínky pro ekologičtější dopravní chování podle aktuální kapacity. Využití chytrých mobilních telefonů, videa a palubních jednotek (OBU) nabízí koncovým uživatelům praktické způsoby vyúčtování.

Vnitrostátní mýtné systémy

Inteligentní mýtné systémy nabízejí účinné řízení využití pozemních komunikací na základě aktuální situace. Řešení pro vnitrostátní silniční sítě zpravidla využívají systém GNSS, který dokáže přesně zaznamenat skutečně ujetou vzdálenost.

 • Flexibilní palubní jednotky (OBU) využívají pro přesné účtování několik satelitních systémů (Galileo, GPS, Glonass, Beidou).
 • Mýtné úseky mohou být snadno rozšiřovány.
 • Inteligentní systém řídí jednotlivá zařízení a zajistí jejich aktualizaci vzduchem.
 • K inkasu mýtného lze alternativně nebo doplňkově využít i aplikace na chytrých telefonech.

Mýtné ve městech

Systém mýtného ve městech vybírá poplatky za provoz motorových vozidel při jejich vjezdu do města nebo za vzdálenost ujetou v rámci města. Vytváří se tak podmínky pro odlehčení silniční sítě a přesun k udržitelnějším druhům dopravy.

 • Jednotlivé tarify jsou stanoveny podle třídy vozidla, velikosti a emisí.
 • Výběr mýtného pomocí inteligentní aplikace a videotechnologií v souladu s požadavky na ochranu dat.
 • Dynamické účtování mýtného pro účinné řízení dopravy v kritických situacích (např. očekávané překročení limitů znečištění) nebo při aktuální situaci ve špičce.

Řešení pro vymáhání mýtného

Naše řešení pro vymáhání mýtného pomáhají městským správám a provozovatelům dopravy zvyšovat bezpečnost dopravy a zavádět a prosazovat příslušné předpisy. Zároveň přispívají ke snižování dopravního zatížení a emisí – pro lepší život ve městech.

Výběr mýtného podle obsazenosti vozidla (HOT)

Sdílení vozidel může odlehčit silniční dopravě. Ve většině vozů však ve skutečnosti sedí jen jedna osoba. Mýtný systém, který zohledňuje obsazenost vozidla, podporuje sdílení vozidel: čím více je ve voze cestujících, tím nižší jsou poplatky. Systém HOT umožňuje řidičům využívat prioritní, rychlejší jízdní pruh, kde se poplatek odvíjí od obsazenosti vozidla. Případně mohou zůstat v pruhu HOT bez příplatku.

 • Kamera ANPR odečte registrační značku vozidla a přiřadí ho k příslušné kategorii obsazenosti.
 • Podle obsazenosti vozidla, hustoty dopravy a minimální povolené rychlosti inteligentní algoritmus dynamicky vypočítá mýtné za využití pruhu HOT.

Naše mýtná řešení

Pro účinné řízení dopravy podle aktuální situace.

Naše mýtná řešení jsou přizpůsobena přesně na míru vašim potřebám. Dbáme zejména na to, abychom zajistili soulad s požadavky místní legislativy na ochranu osobních údajů a zabezpečení.

Satelitní mýtné systémy (GNSS)

Naše mýtná řešení využívající systém GNSS spolehlivě identifikují zpoplatnitelné komunikace, přesně vypočítají mýtné podle skutečně ujeté vzdálenosti a předají tyto informace interním systémům k dalšímu zpracování.

 • Podporují širokou škálu zúčtovacích technologií ve spojení se snadnou a efektivní instalací v autě.
 • Jedná se o hospodárné řešení pro výpočet mýtného poplatku podle ujeté vzdálenosti bez potřeby další infrastruktury podél silnic, což je efektivní alternativa zejména u komplexních nebo měnících se silničních sítí.
 • Přesné a spolehlivé účtování i v náročných prostředích, jako jsou například města.

Výběr mýtného podle automatického rozpoznávání registračních značek (ANPR)

Naše mýtné videosystémy dokážou rozpoznat a zpracovat registrační značky z celého světa, a to zcela automaticky, i v náročných podmínkách, a umožňují tak spolehlivý výběr a vymáhání mýtného.

 • Díky vysoké rychlosti detekce je možné provádět vymáhání a automatické vyúčtování mýtného, čímž řidičům odpadá zdlouhavý proces aktivace – je to ideální řešení pro výběr poplatků za kongesci.
 • Prostorové porovnávání a videosledování pro spolehlivé spojení dat z několika senzorů nebo senzorových technologií.

Výběr mýtného pomocí chytrých telefonů

Využijte chytrý telefon k flexibilním platbám mýtného: Při vstupu do mýtných zón, jízdě v rámci zón, na základě ujeté vzdálenosti nebo podle využití konkrétních částí infrastruktury, např. mostů.

 • Umožňuje flexibilní výběr poplatků za vjezd do města/za kongesci k dynamickému řízení poptávky po dopravě.
 • Flexibilní cenové tarify na podporu zelené mobility (např. elektrovozidel).
 • Dynamicky řízené sazby mýtného umožňují flexibilní řízení dopravních špiček nebo kritických hodnot kvality ovzduší.
 • Pohodlné a snadné použití; bez potřeby instalovat dodatečnou infrastrukturu podél komunikací nebo další vybavení ve vozidle.

Palubní jednotky pro flexibilní provoz

Palubní jednotky (OBU) jsou nedílnou součástí satelitních mýtných systémů. Certifikát EETS umožňuje použití v zahraničí v rámci Evropské služby elektronického mýtného (EETS). Palubní jednotka rovněž podporuje kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS).

 • Snadná instalace (plug-and-play) a použití.
 • Upozornění na vozidla integrovaného záchranného systému v nebezpečných situacích.
 • Vysoce výkonný GNSS přijímač s volitelným hrubým odhadem polohy.
 • Robustní a odolný obal.

Reference

Naše řešení již využívají tito klienti.

Jsme ideálním partnerem v oblasti efektivního řízení rostoucího objemu dopravy.

Transport for London | Londýn, Velká Británie

Naše mýtná řešení v Londýně

 • Vybavili jsme nízkoemisní zónu (LEZ) londýnského dopravního podniku (Transport for London) a infrastrukturu pro úhradu poplatků za kongesci komponenty a technologiemi Yunex Traffic.
 • Zajištění provozu celé infrastruktury, včetně servisu a údržby.
 • V roce 2020 rozšířilo partnerství London Safety Camera Road Partnership (LSCRP) projekt o dalších 1 250 kamer.

Výběr mýtného podle obsazenosti vozidla (HOT) | Izrael

Optimalizace toku dopravy na izraelské dálnici

 • Třináctikilometrový jízdní pruh typu HOT na dálnici č. 1 mezi Jeruzalémem a Tel Avivem je v provozu již od roku 2011. Jeho cílem je minimalizovat dobu jízdy vozidel s více než jedním cestujícím svedených do zvláštního pruhu podle hustoty dopravy.
 • Dynamický algoritmus vypočítá mýtné na základě předem definované minimální rychlosti.
 • Tržby z výběru mýtného jsou investovány zpět do dopravní infrastruktury.

Slovenská vláda | Slovensko

Satelitní mýtný systém na Slovensku

 • Pro slovenskou silniční síť jsme zajistili dodávku palubních jednotek a specializovaného řešení pro satelitní mýtný systém pro nákladní automobily.
 • Od jeho spuštění v roce 2010 se neustále rozšiřuje o další silniční úseky a třídy a je pravidelně aktualizován.
 • Software pro palubní jednotky se průběžně přizpůsobuje rozšířené mýtné síti pomocí aktualizace vzduchem a od roku 2017 pokryl celkem 23 tisíc úseků na dálnicích a silnicích 1., 2. a 3. třídy.

Palubní jednotky Sensus

Více informací

Kontaktujte nás

Řízení objemu dopravy vám pomůže odlehčit zatížení silniční sítě.

Využijte naše více něž dvacetileté zkušenosti s úspěšnou realizací a bezproblémovým provozem mýtných systémů. Nabízíme kompletní mýtná řešení – od návrhu a instalace až po servis a provoz silničních a IT systémů.

Zjistěte víc od našich specialistů.

Kontaktujte nás

Inteligentní řízení dopravy

Objevte další části našeho portfolia.

Objevte naše účinná řešení pro rostoucí nároky budoucí mobility. Pomůžeme vám optimalizovat tok dopravy, snížit dopravní přetížení, zlepšit bezpečnost a poskytneme vám služby přesně přizpůsobené potřebám vaší dopravní infrastruktury.

Centra řízení dopravy

Customizovaná a modulární systémová řešení: Nabízíme kombinaci správy a řízení dopravy a řízeného parkování.

Více informací

Tunelové a dálniční systémy

Náš flexibilní systém řízení dopravy vám pomůže zvýšit kapacitu a bezpečnost!

Více informací

Propojená mobilita

Inteligentní propojení účastníků silničního provozu a infrastruktury představuje revoluci v oblasti mobility.

Více informací