Přeskočit na obsah

Predikce a modelování dopravy

Naše dceřiná společnost Aimsun nabízí spolehlivé služby v oblasti predikce dopravy.

Je přední firmou ve svém oboru, která se zabývá simulací dopravního provozu na základě chování jeho účastníků. Má více než 25 let zkušeností s poskytováním softwaru a služeb pro modelování dopravy. Její plně integrovaná softwarová řešení doplňují portfolio Yunex Traffic a díky simulaci budoucích dopravních toků umožňují strategické plánování a řízení dopravy v reálném čase. Od návrhu a realizace až po každodenní provoz – dopravní inženýři a provozovatelé se mohou spolehnout na prvotřídní nástroje a služby pro plánování, poskytování dat, řízení a provoz svých systémů řízení dopravy.

Aimsun Next

Komplexní modelování dopravy.

Software Aimsun Next pomáhá městům vytvářet modely dopravy za účelem návrhu, plánování a zajištění dopravních řešení: od nejmenších zlepšení křižovatek až po celoregionální infrastrukturu a územní využití.

Plně integrované modelování pro všechny účastníky silničního provozu.

Aimsun Next je jedinečný software, který nabízí integrované modelování, což ho odlišuje od ostatních podobných softwarových řešení. Zatím poslední verze dokáže modelovat chování chodců, cyklistů a využití hromadné dopravy. Aimsun Next se využívá i v případě testování a řízení scénářů dopravního provozu před speciálními akcemi, jako jsou například hry v Torontu, nebo městům, jako je Singapur, nabízí mezoskopickou simulaci celého města.

Lepší modelování díky strojovému učení.

Aimsun Next zajistí komplexní a unikátní modelování dopravy a její plánování. Díky funkcím, jako je plně integrované modelování, testování a řízení scénářů, mezoskopické simulace a strojové učení, představuje univerzální a užitečný nástroj pro urbanisty, dopravní inženýry a politické činitele.

Nejvýznamnější výhody Aimsun Next.

Aimsun Next dokáže simulovat celá města mnohem rychleji než v reálném čase: Mikroskopický model Singapuru funguje na obyčejném laptopu 2‒3krát rychleji než v reálném čase. Mezomodel je 4‒6krát rychlejší. U větších modelů hraje tento rozdíl významnou roli. U menších modelů nabízí za stejnou dobu i další scénáře typu ‚co kdyby …‘, opakování a analýzy citlivosti.

Díky integraci makro-, mezo- a mikroúrovně modelování můžete postupně rozšířit hranice svého modelu beze změny softwaru nebo rychlosti zpracování – hybridní simulátor vám umožní si záběry libovolně přibližovat a oddalovat nebo si zobrazovat detaily jen ve chvíli, kdy to potřebujete.

Ukládejte si a porovnávejte různé geometrie a scénáře v jediném souboru, čímž odpadá zdlouhavé kopírování a vkládání a nepřehledné knihovny souborů.

Přizpůsobte si modely svým potřebám: Vytvořte si API rozšíření v jazycích C++ nebo Python a přepisujte modely chování pomocí microSDK.

Funkce Dynamic Traffic Assignment (DTA) softwaru Aimsun Next vám umožní modelovat jak pravidelné a standardní situace, tak reakce na mimořádné scénáře. Tato skutečnost je důležitá zejména pro koridory a modely velkých měst, kde kalibrace mikrosimulačních zadání bývá obtížná.

Model ‚vše v jednom‘ znamená, že za údržbu, školení a podporu se platí jen jedna částka. Rovněž se rychleji učí a používá, jelikož mezi různými balíčky softwaru nejsou žádná manuální rozhraní náchylná k chybám.

Aimsun Live

Řízení dopravy v reálném čase.

Díky Aimsun Live si mohou centra řízení dopravy přesně vizualizovat podmínky v dopravní síti dříve, než nastanou, a efektivně tak zmírnit a řídit možné dopravní kolize. Řešení Aimsun Live simuluje výsledky v reálném čase a poskytne provozovatelům klíčové ukazatele výkonu, aby mohli reagovat co nejlépe.

Řízení dopravy založené na simulacích.

  • Možnost volby nejvhodnější úrovně modelování (mikro-mezo-hybridní).
  • Přizpůsobení požadavkům uživatele.
  • Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní.
  • Modul pro zajištění kvality: porovnání predikcí s reálnými daty.

Konfigurovatelné uživatelské rozhraní.

  • Komplexní analýza chování účastníků silničního provozu.
  • Plánované, ale i jednorázové a nečekané akce.
  • Rychlost: výsledky získáte za pouhých 2‒5 minut.
  • Modulární architektura.

Simulace dokáže výrazně zlepšit přesnost a relevanci predikcí doby jízdy a cestování. Protože zohledňuje změny kapacity a účinky sítě, jedná se o jedinou techniku, která umožňuje provozovatelům rychle a objektivně porovnat účinnost komplexních alternativních strategií řízení dopravy.

Na rozdíl od tradičních analytických metod umožňuje simulace jednotlivých vozidel přesnou a věrnou emulaci politik ITS.

Přístup k údajům o zpoždění jednotlivých vozidel, době jízdy, poloze, emisích, rychlosti, trase a k mnoha dalším charakteristikám umožňuje komplexní měření účinnosti opatření.

Jedním z klíčových prvků, díky nimž je Aimsun Live jedinečným řešením pro predikci a poskytování informací v reálném čase, je bohatá a inovativní kombinace technik dynamického přidělování zatížení dopravní sítě (DTA) v rámci jedné simulace, která co nejrealističtěji vyjadřuje chování sítě.

K zajištění co nejpřesnější predikce je součástí Aimsun Live modul, který neustále porovnává predikovanou zátěž s měřeními z provozu přijatými po uplynutí doby, na kterou se predikce provádí.

AI a digitální řešení

Získejte víc ze svých dat díky simulaci, analytice a umělé inteligenci.

Naše digitální aplikace a služby pomáhají řešit problémy, jako jsou dopravní zácpy nebo emise z dopravy – např.  pomocí plánování dopravy s využitím umělé inteligence.

Dopravní řešení s využitím umělé inteligence

Realizujte potenciál digitální transformace na maximum: Chytrá data vám pomohou využít sílu datové analýzy a umělé inteligence.

Více informací

Kontaktujte nás

Optimální predikce dopravy ve vašem městě.

Od návrhu a realizace až po každodenní provoz – dopravní inženýři a provozovatelé systému se mohou spolehnout na prvotřídní nástroje pro plánování, poskytování dat, řízení a provoz svých systémů řízení dopravy.

Zjistěte víc od našich specialistů.

Kontaktujte nás