Přeskočit na obsah

Adaptivní řízení dopravy

Inteligentní řízení dopravy – a v reálném čase.

Adaptivní řízení dopravy optimalizuje provoz silniční sítě a dopravní infrastruktury, zvyšuje bezpečnost účastníků silničního provozu, dobu cestování a spolehlivost a zároveň snižuje emise vozidel – ať již cestujete veřejnou dopravou, autem, pěšky nebo na kole.

Yutraffic FUSION

Optimální řízení dopravy pro všechny účastníky silničního provozu.

Yutraffic FUSION je zcela nová aplikace pro inteligentní adaptivní řízení dopravy, která využívá data z nejrůznějších zdrojů a nové, pokročilé způsoby rozhodování k řízení a optimalizaci silniční sítě a dopravní infrastruktury pro všechny účastníky silničního provozu.

Další úroveň adaptivního řízení dopravy.

Díky Yutraffic FUSION mohou města řídit světelnou signalizaci, signalizaci pro chodce i komplexní silniční sítě, a optimalizovat tak tok dopravy. Náš systém je adaptabilní a vhodný pro dopravní projekty všech velikostí. Může se zaměřit jak na konkrétní křižovatky a specifické oblasti, tak na síť jako celek se zohledněním všech účastníků silničního provozu včetně chodců a cyklistů. Intuitivní nástroje řešení Yutraffic FUSION umožňují snadnou konfiguraci, validaci a využití systému. Yutraffic FUSION tak významným způsobem snižuje nejen míru zpoždění v provozu, ale i provozní náklady.

Systém Yutraffic FUSION se neustále vyvíjí. Využijte nové zdroje dat a technologie na maximum a reagujte na měnící se prostředí dopravních sítí ve městech. Yutraffic FUSION integruje a zdokonaluje principy kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS) s cílem dále zvyšovat bezpečnost a komfort řidičů. Jeho inovativní prediktivní schopnosti pomáhají odhalovat neobvyklé dopravní situace dříve, než nastanou, a provedou porovnání očekávaného dopadu možných plánů reakce, aby bylo možné co nejlépe rozhodnout o dalších opatřeních.

A city with skycrapers and a busy street.

Optimalizované řízení dopravní signalizace a přechodů pro chodce.

Díky začlenění multimodálních zdrojů dat pomáhá Yutraffic FUSION silničním a dopravním úřadům lépe optimalizovat signalizaci pro všechny účastníky silničního provozu včetně chodců a cyklistů. Tento krok představuje změnu oproti tradičním přístupům, které se zaměřují výhradně na minimalizaci zpoždění dopravy.

Intuitivní uživatelské rozhraní pro účinné řízení.

Yutraffic FUSION nabízí intuitivní ovládání. Ať již s řízením provozu teprve začínáte, nebo jste odborník s dlouholetými zkušenostmi, usnadní vám webové uživatelské rozhraní HTML5 systému Yutraffic FUSION vizualizaci příslušných parametrů, analýzu výkonu a výběr optimálních strategií. Interaktivní mapy a grafy poskytují přehledné aktualizace stavu a možnosti správy plánů a harmonogramů.

Plně kompatibilní s nejrůznějšími systémy pro řízení dopravy ve městech.

Systém Yutraffic FUSION je navržen tak, aby fungoval v kombinaci s nejrůznějšími systémy pro řízení dopravy ve městech. Přehledná rozhraní podporují flexibilní a ucelené zavádění, a to buď jako cloudové řešení nebo na bázi lokálního hostingu.

Detekce, modelování a optimalizace dopravního provozu a jeho účastníků.

Yutraffic FUSION zjišťuje a modeluje stav silničního provozu v reálném čase a dokáže optimalizovat fungování signalizace podle potřeb všech účastníků silničního provozu, nejen vozidel. Rozpozná různé druhy vozidel, chodce i cyklisty, takže poskytuje bezkonkurenční přehled o silniční síti a možnostech její optimalizace.

Optimalizované řízení dopravy.

Inovativní optimalizační algoritmy Yutraffic FUSION analyzují dostupné multimodální zdroje dat a vyhodnocují a vybírají ty nejlepší strategie na základě vašich cílů a předem definovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI). K řízení dopravy pak dochází na základě rozličných kritérií, nejen na základě hustoty pohybu vozidel.

Zkracuje dobu zpoždění až o 40 %.

Detailní simulace algoritmů Yutraffic FUSION prokázaly s využitím validovaných dat, že může dojít ke zkrácení zpoždění o 25 % oproti systému SCOOT a o 40 % ve srovnání s pevně stanoveným časovým řízením.

Reference

Lepší tok dopravy a příjemnější život ve městě.

Společně s londýnským dopravním podnikem Transport for London jsme v oblasti Londýna zavedli systém adaptivního řízení dopravy Yutraffic FUSION. Přečtěte si o tomto průlomovém projektu více.

Transport for London | Velká Británie

Další generace adaptivního řízení dopravy.

  • Řešení vytvořené ve spolupráci s Transport for London pro radikální zlepšení řízení dopravy ve městech po celém světě.
  • Náš systém Yutraffic FUSION využívá širokou škálu zdrojů dat z nejrůznějších dopravních služeb.
  • Flexibilní řízení dopravy založené na předem stanovených cílech a prioritách zkrátí dobu cestování a výrazně zlepší tok dopravy pro všechny účastníky silničního provozu.

Testování, validace a optimalizace v terénu.

Společně s Transport for London využíváme k testování, validaci a optimalizaci Yutraffic FUSION tzv. „živou laboratoř“. Její součástí je několik křižovatek ve vymezené oblasti Londýna, kde se bezprostředně a přímo verifikují nově vytvořené funkce, což poskytuje solidní základ pro neustálý rozvoj a zlepšování celého systému.

Kontaktujte nás

Zvyšte plynulost dopravy.

Chcete zvýšit flexibilitu systému řízení dopravy tak, aby dokázal lépe reagovat na aktuální dopravní situaci? Pak nás neváhejte kontaktovat – společně s vámi můžeme vytvořit řešení pro adaptivní řízení dopravy právě ve vašem městě.

Zjistěte víc od našich specialistů.

Kontaktujte nás

Řešení pro chytré křižovatky

Chytrá města potřebují chytré křižovatky.

Křižovatky představují kritická místa v městských dopravních sítích, jelikož se na nich setkávají různé typy dopravy, jako jsou auta, nákladní automobily, chodci a cyklisté. Chytré křižovatky mohou přispět ke zlepšení bezpečnosti, efektivity a udržitelnosti dopravy ve městech a následně k vytvoření chytřejšího a propojenějšího městského prostředí.

Návěstidla

Naše návěstidla jsou bezpečná, odolná a zejména cenově výhodná. Moderní LED technologie v sobě spojuje vysokou viditelnost a maximální energetickou účinnost.

Více informací

Řadiče světelné signalizace

Díky digitálním a účinným řadičům světelné signalizace jsou křižovatky chytřejší a nabízejí kratší prostoje a vyšší bezpečnost.

Více informací

Dopravní detektory

Inteligentní detektory spolehlivě rozeznávají účastníky silničního provozu a nejrůznější dopravní situace. Zajistěte řízení a optimalizaci dopravy ve vašem městě a položte základy pro inteligentní křižovatky.

Více informací

Inteligentní veřejné osvětlení

Zajistěte optimální osvětlení za všech okolností a za každého počasí pomocí inteligentního pouličního osvětlení – snížíte emise a náklady a zároveň zvýšíte bezpečnost.

Více informací