Přeskočit na obsah

Inteligentní řízení dopravy

Propojte systémy a data a optimalizujte tok dopravy.

Inteligentní řízení dopravy vám umožní zajistit udržitelnou mobilitu dnes i zítra. Pomůže vám efektivně řídit rostoucí objem dopravy a jeho dopad na životní prostředí.

Kontaktujte nás

Inteligentní řízení dopravy

Pro města, kde stojí za to žít. A optimální mobilitu.

Inteligentní řízení dopravy nejenže zlepšuje tok dopravy ve městech a v jejich okolí, ale pomůže vám také se vypořádat s nadcházející revolucí v oblasti mobility.

A city with skycrapers and a busy street.

Jednejte a plánujte proaktivně

Města a regiony musí nutně řešit dopravu a její dopad na lidi a životní prostředí tak, aby byly schopny si udržitelným způsobem zachovat či získat atraktivitu pro své obyvatele. Součástí dopravních strategií musí být přechod na jiné formy dopravy i inteligentní řízení silničního provozu. Ze zkušeností víme, že pouze reagovat na dopravní přetížení až poté, co vznikne nějaký problém, nestačí. Prediktivní plánování je základním předpokladem pro co nejlepší využití kapacity dopravní sítě. Mělo by se mj. zaměřovat na situace, jako jsou plánované akce nebo dopravní omezení v reakci na limity znečištění.

Městům a obcím pomáháme integrovat a vytvářet inteligentní strategie pro jejich dopravní systémy, což pracovníkům řízení dopravy umožní proaktivně řídit silniční provoz pomocí virtuálních nápisů, propojení infrastruktury a vozidel a dalších inovativních řešení.

Nový přístup k mobilitě

K dosažení udržitelné mobility je nezbytné zajistit ucelené a prediktivní řízení kapacity silniční a dopravní infrastruktury a zaměřit se na skutečnou poptávku. Pracovníci řízení dopravy musí najít rovnováhu mezi celou řadou faktorů, jako je rentabilita, komfort, bezpečnost a ochrana životního prostředí. Mohou toho dosáhnout pomocí dat ze systémů inteligentní infrastruktury, např. z autonomních a propojených vozidel. Tyto informace lze využít k optimalizaci využití silnic a dopravních tras a k motivaci dojíždějících, a zlepšit tak dopravní toky a chování účastníků silničního provozu – včetně nabídky řešení pro bezpečnější a pohodlnější jízdu na kolech ve městech. Výsledkem je atraktivní město, které je šetrné k životnímu prostředí, nabízí skvělé možnosti dopravy a kde stojí za to žít.

Pro mobilitu připravenou na budoucnost

Pro mobilitu připravenou na budoucnost je zásadní zajistit propojení informací z infrastruktury, vozidel a od účastníků silničního provozu. Naše systémy pro to nabízejí ideální platformu. Propojte všechny součásti dopravní sítě a zajistěte jejich inteligentní řízení, aby se z vašeho města stalo bezpečné místo pro všechny účastníky silničního provozu – včetně autonomních vozidel.

Naše řešení

Propojte a optimalizujte dopravní infrastrukturu.

Optimalizuje dopravu a dopravní toky s využitím stávající infrastruktury: Naše řešení pro inteligentní řízení dopravy vám pomohou již dnes, aby vaše město bylo připraveno na budoucnost.

Centra řízení dopravy

Customizovaná a modulární systémová řešení: Nabízíme kombinaci správy a řízení dopravy a řízeného parkování.

Více informací

Tunelové a dálniční systémy

Náš flexibilní systém řízení dopravy vám pomůže zvýšit kapacitu a bezpečnost!

Více informací

Mýtné systémy

Pokročilé mýtné technologie pro inteligentní řízení poptávky: to je základ mobility budoucnosti.

Více informací

Propojená mobilita

Inteligentní propojení účastníků silničního provozu a infrastruktury představuje revoluci v oblasti mobility.

Více informací

Kontaktujte nás

Využijte tuto příležitost.

Zjistěte víc od našich specialistů.

Kontaktujte nás

Naše portfolio

Objevte další části našeho portfolia.

Objevte naše účinná řešení pro rostoucí nároky budoucí mobility. Pomůžeme vám optimalizovat tok dopravy, snížit dopravní přetížení a zlepšit bezpečnost a poskytneme vám služby přesně přizpůsobené potřebám vaší dopravní infrastruktury.

Chytré křižovatky

Méně kolon, vyšší bezpečnost: Jak využít digitalizaci a internet věcí v městské mobilitě.

Objevte víc

Simulace, analýzy, AI

Síla dat: Inteligentní plánování dopravy pomocí aplikací a služeb založených na datech a umělé inteligenci.

Objevte víc

Služby pro silniční provoz

Účinné a adaptabilní služby: Zajistěte špičkový výkon své dopravní infrastruktury.

Objevte víc